In quyển đơn hàng, In quyển biên nhận

Chuyên nhận in quyển đơn hàng, quyển biên nhận, quyển bàn giao sản phẩm, quyển phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, nhập kho các loại…

In trên chấtliệu giấy cacbon 2 liên, 3 liên… Nó tiện lợi và thay thế cho việc phải kê bằng giấy than.

Ngoài ra chúng tôi vẫn nhận in trên giấy thường là giấy Ofset, hoặc giấy Bãi Bằng,  thông thường 1 quyển là 100 tờ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0912363960
0914963908