In giấy khen

Giấy khen là một hình thức trao tặng, tuyên dương thành tích, hiệu quả của một cá nhân, đơn vị, tập thể. Để thể hiện tính trang trọng và giá trị của sự tuyên dương đó thì giấy khen đẹp là một yếu tố quyết định.

In Bảo An với dich vụ in ấn lấy nhanh, lấy gấp trong ngày các loại phôi giấy khen hoặc in đầy đủ cả tên:

+ Giấy khen mẫu giáo,  giấy khen học sinh…

+ Giấy khen cháu ngoan Bác Hồ, giấy khen gia đình văn hóa…

+ Giấy khen Đảng, Đoàn thanh niên, …

+  Bằng khen tuyên dương của cơ quan doanh nghiêp, tổ chức, cá nhân…

11780399_1682903431943102_448149275_n    11778064_1682903425276436_313494732_n     12312026_1725778944322217_966949985_n     11774825_1682903358609776_712489773_n

12277120_1725778870988891_524124672_n    12305565_1725778994322212_1437297783_n