Chuyên nhận in các loại túi hồ sơ đựng tài liệu: túi hồ sơ khuy dây, túi hồ sơ nhân viên, túi hồ sơ xin việc, túi hồ sơ Đảng viên, túi hồ sơ nhân sự , túi hồ sơ sinh viên, túi đựng phim X- Quang… Túi hồ sơ thông thường in trên giấy Duplex, Kraf, Couches, giấy Ofset … K ích th ư ớc th ư ờng l à ( 25 x 34) cm T úi hồ sơ đựng film X-Quang thường là: ( 24 x 30) cm hoặc ( 32 x 43) cm…

Địa chỉ: Số 32 Ngõ Thái Hà, Đống Đa, HN

Hotline: 0912363960 *  0914963908