In phôi giấy khen, giấy khen

Giấy khen là một hình thức trao tặng, tuyên dương thành tích, hiệu quả của một cá nhân, đơn vị, tập thể. Để thể hiện tính trang trọng và giá trị của sự tuyên dương đó thì giấy khen đẹp là một yếu tố quyết định.

In Bảo An với dich vụ in ấn lấy nhanh, lấy gấp trong ngày các loại phôi giấy khen hoặc in đầy đủ cả tên:

+ Giấy khen mẫu giáo,  giấy khen học sinh…

+ Giấy khen cháu ngoan Bác Hồ, giấy khen gia đình văn hóa…

+ Giấy khen Đảng, Đoàn thanh niên, …

+  Bằng khen tuyên dương của cơ quan doanh nghiêp, tổ chức, cá nhân…

Giấy khen có các kích thước sau:

+ Khổ A3 ( 30 x 42) cm

+ Khổ B4 ( 26 x 36) cm

+ Khổ A4( 20 x 30) cm

+ Khổ A5

13275763_1799704436929667_1775870552_n      13278156_1799704166929694_847426970_n       13278178_1799704190263025_281796265_n      13282065_1799704463596331_1145597307_n

13292961_1799704230263021_1146121690_n      13293052_1799704393596338_1155449378_n       13293128_1799704113596366_964627126_n      13293368_1799704130263031_1103106512_n