In túi giấy đựng quà tết

Túi giấy đựng quà tết là một phương tiện quảng cáo sản phẩm và thương hiệu cho doanh nghiệp. Bạn có thể đặt  in túi có hình ảnh, logo, địa chỉ của doanh nghiệp mình lên đó. Một số sản phẩm chúng tôi đã làm: