In sổ ghi chép, sách hướng dẫn

Việc ghi chép này hoàn toàn không hề vô ích như nhiều người tưởng. Bạn luôn mong muốn rằng: “Giá như một ngày có nhiều hơn 24 giờ”, rõ ràng với bạn quĩ thời gian đó không đủ để bạn hoàn thành mọi công việc. Bằng việc ghi chép đầy đủ và cụ thể, bạn sẽ nắm được quĩ thời gian mà mình đã sử dụng trong ngày. Mẫu powerpoint sổ ghi chép công việc là trình bày khoa học giúp bạn ghi chép một cách khoa học, hiệu quả trong học tập và làm việc.  Bạn có thể thay đổi màu sắc, kích thước mẫu có sẵn để phù hợp với nội dung chủ đề